Kurs Równania z jedną niewiadomą jest skierowany do uczniów klas 7. W skład kursu wchodzą

  • nagrania youtube, które umożliwią zdobycie podstawowych informacji i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania równań
  • linki do portali matematycznych, które umożliwiają natychmiastowe przeniesienie użytkownika na inne strony internetowe
  • zestawy zadań gotowych do pobrania ( w formacie doc. lub pdf.)  w celu samodzielnej pracy